نویسندگی تبلیغات و نگارش خلاقانه
یک دهه پیش، شاید هیچ کس در کشور ما تصور نمی کرد که " نویسندگی "
می تواند یک شغل همیشگی و حتّی پردرآمد باشد. امروزه نویسندگانی که در
عرصهء تبلیغات فعالیت می کنند، علاوه بر فرصت اشتغال در محیطی جذاب و
پویا، می توانند از توانمندی های شان درآمد شایان توجهی کسب کنند.

اگر شما هم با نویسنده گی یا ترجمه
( فارسی و انگلیسی ) آشنایی دارید و
علاقمند به کار حرفه ای در زمینه نویسنده گی و نگارش خلاقانه هستید بهتر
است با مبانی علمی، شیوههای خلاقیت نوشتاری و فنون نویسنده گی آشنا
شوید. مجموعه کلاس های نگارش خلاق در " مدرسه ويژه " آماده ثبت نام از
همه کسانی است که به فعالیت حرفه ای در عرصهء « نویسندگی و سرایندگی
تبلیغاتی » علاقه مند باشند.

شما در این کلاس ها ضمن آشنایی با تکنیک های خلاقیت، مبانی تبلیغات
شیوههای خلق ایده و نگارش شعار، عنوان و متن آگهی مطبوعاتی، سناریوهای
رادیوئی و تلویزیونی و تمامی دیگر قالبهای نوشتاری مربوط به این عرصه آشنا
خواهید شد.

توجه : لطفاً متن فوق را ویرایش کرده و در روز مصاحبه همراه داشته باشید.