راه اندازی کانون ویژهفعال شدن «کانون ویژه» یکی از بخش هائی بود که از ابتدای راه اندازی سایت اینترنتی مدرسه ویژه، بسیار ضروری و مفید به نظر می رسید.
با توجه به نیاز فراوان و ضرورت های ارتباطی بین خانواده ویژه یعنی؛ "اساتید، همکاران، هنرجویان و علاقه مندان"، اولین جلسات بررسی و تبادل نظر برای راه اندازی این کانون اینترنتی به همت 2 نفر از دانشجویان دلسوز دوره مدیریت تبلیغات (یونس فقیهی و شهرام سیف هاشمی) با همکاری و همفکری استاد نژده هوانسیان، خانم ها یلدا فریور صدری (دستیار دوره مدیریت) و غزال پریزاد (مسئول طراحی و اداره سایت ویژه) برگزار شد. امیدواریم که تا یکی دو ماه آینده با لطف و همکاری و راهنمائی های کلیه اعضاء خانواده ویژه، این کانون اینترنتی را با اهداف زیر فعال کنیم.
1. اطلاع رسانی مستمر و به روز به اعضای خانواده ویژه (کانون ویژه)
2. ایجاد ارتباط حرفه ای دوطرفه بین اعضای کانون و مدرسه ویژه
3. ایجاد وفاداری بین اعضا و مدرسه
4. گسترش و توسعه دامنه ارتباطات حرفه ای بین اعضاء کانون و علاقه مندان جدید
5. بیان ارزش های حرفه ای پدید آمده، براساس آرمان و باورهای موجود در مدرسه و انتقال آنها به دیگران
6. و در نهایت ... بزرگ تر کردن خانواده ویژه (مؤسسان، همکاران، اساتید، دانشجویان و هنرجویان)
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس vsvc@vijecorp.com با ما در میان بگذارید.