دومین دوره یکساله "پایه و اصول گرافیک"
در پی استقبال و درخواست فراوان علاقه مندان به گذراندن دوره
پیوسته یکساله "پایه و اصول گرافیک" در مدرسه ویژه، دومین دوره این
آموزش از روز سه شنبه 23 مرداد ماه 88 آغاز شد.
علاقه مندان پذیرفته شده در این دوره، روز سه شنبه، ابتدا در نشستی آزاد با حضور برخی از اساتید و شورای طرح و برنامه ( طاهره محبی طابان- بهرام کلهرنیا- مریم کهوند- آریا کسایی- فرهاد فزونی- بهراد جوانبخت و امراله فرهادی) شرکت کرده و از نزدیک با اهداف و
دیدگاه های اساتید این دوره آشنا شدند.
اسامی هنرجویان دومین دوره یکساله پایه و اصول گرافیک به شرح زیر است:
حسن مختاری
بهاره لشکری زاده
زرین میرسیدی
ساناز سلطانی
شیما مهرانی
طیبه شریف پور
گیتی جزایری
محمد دیانی
نسترن فراهانی
نسرین نادی
نسیم آقایی
نیلوفر حیدری
هانی باباوند
یاشار همدانی
محیا کتابچی
محمد روشنی
محمد حسین عباسی