اولین دیدار اساتید دوره های یکساله "تصویر سازی" و "فیلمسازی انیمیشن"
روز سه شنبه 17 و پنجشنبه 19 شهریور 88، اولین نشست شورای طرح و برنامه و اساتید 2 دوره پیوسته یکساله "تصویر سازی" و "فیلمسازی انیمیشن" به طور مجزا در مدرسه ويژه برگزار شد .
در این دیدار که اکثر اساتید دوره های یاد شده حضور داشتند، برنامه¬های درسی یکساله که بوسیله شورای طرح و برنامه تدوین شده بود، مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت . امید است به زودی شرح گفت و گوهای این جلسات از طریق سایت اختصاصی یا ویژه نامه مدرسه، در اختیار هنرجویان وعلاقه مندان عزیز قرار گیرد .

اولین دیدار اساتید دوره یکساله تصویر سازی
اولین دیدار اساتید دوره یکساله فیلمسازی انیمیشن