افتتاح نمایشگاه اونیش امین اللهی در گالری ویژه
نمایشگاه اونیش امین اللهی در گالری ویژه افتتاح شد.
این نمایشگاه که در روز سوم مهرماه 1388 افتتاح شد به مدت
یک هفته درنگارخانه ویژه واقع در خیابان خرمشهر ، خیابان شهید عربعلی ، خیابان سوم ، ضلع جنوب غربی میدان ، ساختمان شماره 5 از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر پذیرای
علاقه مندان خواهد بود .