و بالاخره... برگزاری اولین کارگاه عملی دانشجویان دوره اول تخصصی یکساله "مدیریت تبلیغات"
اولین کارگاه عملی "ارتباطات منسجم بازاریابی"
(IMC- Integrated Marketing Communications) روز شنبه نهم
آبان ماه 88، در مدرسه ویژه برگزار شد.
ماه گذشته، کلاسهای دوره اول تخصصی یکساله "مدیریت تبلیغات" با هدف پرورش افراد حرفه ای در حوزه تبلیغات و ارتباطات به اتمام رسید که تا این مرحله، شرکت کنندگان با مفاهیم و اصول این صنعت آشنا شده و پروژه های تخصصی خود را برای دروس مختلف از جمله؛ بازارایابی / تبلیغات / برندسازی / روابط عمومی و ... ارائه داده بودند.
اکنون نوبت آن رسیده که آموخته های خود را در عرصه واقعی بازار حرفه ای به امتحان بگذارند. به همین منظور پس از هماهنگی های شورای سیاست گذاری دوره با مدیران برجسته برندهای موفق در بازار ایران، پروژه های اجرایی واقعی در قالب سه کارگاه عملی آموزشی برای طراحی و برنامه ریزی کمپین موفق (IMC) در نظرگرفته شد.
برندهای انتخاب شده برای این پروژه در حوزه صنایع غذایی و بهداشتی می باشند که نام آنها به خاطر حفظ حقوق مشتری فعلا محفوظ نگه داشته می شود.