نمایش فیلم یاد و یادگار، ساخته فرهاد ورهرام
مدرسه ويژه از آذر ماه امسال، نشستهایی را با پیشگامان هنر ایران برنامه ریزی کرده است.
این نشستها روزهای پنجشنبه، هر دو هفته یک بار برگزار می شود.
اولین این سلسله نشستها، پنجشنبه 5 آذر ساعت 15 در مدرسه ويژه با حضور فرهاد ورهرام (محقق / عکاس و مستند ساز) همراه با نمایش فیلم یاد و یادگار، ساخته ایشان می باشد.
هنرجویان ویژه می توانند تا پایان روز چهارشنبه 4 آبان برای شرکت در این نشستها ثبت نام کنند.