سومین جشنواره آموزشگاههای آزاد هنری سراسر کشور
این جشنواره که از 23 آذر ماه با نمایش آثار هنرجویان آموزشگاههای آزاد سراسر کشور در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار کرده بود روز چهارشنبه 25 آذر پایان یافت .صبح روز چهارشنبه، بهرام کلهرنیا، مریم کهوند و امراله فرهادی (اساتید مدرسه ویژه) از ساعت 9 تا 12 با موضوع: «آموزش های آزاد، ضرورت ها / اهداف و نتایج آن در کارآفرینی و اقتصاد هنر» سخنرانی داشتند.
لازم به ذکر است که پوسترهای 3 نفر از هنرجویان مدرسه ویژه به نامهای؛ غزال پورشعبان، پگاه شرکت و آسیه محمدی از جمله آثار راه یافته به این جشنواره می باشند.