نمایشگاه ، سخنرانی و کارگاه آموزشی
مدرسه ویژه با همکاری دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)، از شنبه 26 تا 30 دیماه 1388 برنامه های زیر را برگزار می کند؛
- نمایشگاه آثار هنرمندان طراح اساتید دانشگاه مدیترانه شرقی، سنیه چاوش اوغلو (رئیس دانشکده ارتباطات بصری)
و امیت ایناتچی (استاد دانشکده ارتباطات بصری) در نگارخانه ویژه
- سخنرانی هنرمندان یاد شده در خانه هنرمندان ایران روز شنبه 26 دیماه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر
- کارگاه آموزشی با موضوع برچسب مالکیت کتاب (Ex Libris) در روزهای یکشنبه 27 و دوشنبه 28 دی ماه از ساعت 9:30 صبح
www.vijecorp.com