موسسه خیریه محک با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار می کند
نخستین نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر با موضوع : سرطان کودک و مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان ها