برگزاری مراسم سخنرانی سنیه چاوش اوغلو و امیت ایناتچی(اساتید دانشگاه مدیترانه شرقی) در خانه هنرمندان ایران
این مراسم در روز شنبه 26 دی ماه 1388 ساعت 17 در سالن بتهون خانه هنرمندان برگزار شد، در ابتدای مراسم سنیه چاوش اوغلو رییس گروه هنرهای تجسمی و دانشکده ی ارتباطات و مطالعات رسانه ای دانشگاه مدیترانه ی شدقی ضمن معرفی دانشگاه از فعالیتها و سابقه آموزشی آن سخن گفت و سپس به موضوع برچسب مالکیت کتاب(Ex-libris)پرداخت...در قسمت دوم مراسم امیت ایناتچی با بیان خلاصه ای از سوابق و فعالیتهای حرفه ای خود بخشی از آثارش را به نمایش گذاشت.