کارگاه آموزشی هنرهای دستی
روز جمعه 25 دی ماه 88 کارگاه آموزشی هنرهای دستی برای دختران نوجوان موسسه خیریه مهر طه در آموزشگاه ویژه برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش طراحی و ساخت کارت پستال، پاکت و ساک هدایا با تکنیک های چاپ و کلاژبود که بتوانند بدین وسیله از خیرین موسسه با کارهای دستی خود قدردانی کنند.
این کارگاه آمزشی به همت استاد طاهره تابان و دستیار ایشان ایمان آل مظفر و به سرپرستی یلدا فریورصدری برگزار شد.