کارگاه آموزشی در دانشگاه قبرس
کارگاه آموزشی در دانشگاه قبرس
کارگاه آموزشی مشترک مدرسه ویژه و دانشگاه EMU در فروردین ماه 89 در قبرس برگزار می شود.
برگزاری این کارگاه آموزشی 3 روزه، بخشی از ادامه همکاری های مشترک این دو مرکز آموزشی (بر اساس پروتکل امضاء شده فیمابین) است که با حضور تعدادی از هنرجویان مدرسه ویژه و دانشجویان دانشگاه EMU در روزهای 9 تا 11 فروردین (29 تا 31 مارس) در آن دانشگاه برگزار می شود.
موضوع این کارگاه، Exlibris (طراحی برچسب مالکیت کتاب) است که چندی پیش با حضور؛ سنیخ چاوش اوغلو (رئیس گروه هنرهای تجسمی و عضو هیئت علمی) و امیت ایناتچی (عضو هیئت علمی) دانشکده ارتباطات بصری و مطالعات رسانه ای دانشگاه مدیترانه شرقی در مدرسه ویژه برگزار شد.
آثار این کارگاهها، توسط گروهی از اساتید دانشگاه EMU ، پروفسور مارتین باینس (بلژیک)، امراله فرهادی، مجید عباسی و مریم خونساری داوری شده و به 3 نفر از برندگان جوایزی به ارزش 1000 و 500 یورو اهدا خواهد شد.