کتاب های منتشر شده نشر ویژه نگار
1)- دیزاین و مدیریت آن / نوشته ؛ بریژیت بورژا دوموزوتا و ترجمه ؛ نژده هوانسیان
این کتاب علاوه بر یک مرجع تخصصی / دانشگاهی بین المللی و بسیار معتبر، یکی از کتابهای بسیار معدود در عرصه دیزاین است که به آن به صورت تخصصی و فراگیر می نگرد و می پردازد .
کتاب دیزاین و مدیریت آن به دیزاینرها کمک می کند تا به حرفه ی خود در قالب یک تخصص شکل گرفته بنگرند و به گستره توانائی های حرفه ای خود پی ببرند .
2)- شیوه های نگریستن / نوشته ؛ جان برجر و ترجمه ؛ غلامحسین فتح اله نوری
دیدن پیش از کلمات رخ می دهد . کودک می نگرد و می شناسد، قبل از آنکه بتواند سخن بگوید . اما معنی دیگری نیز در این جمله که دیدن پیش از کلمات رخ می دهد، وجود دارد . در واقع دیدن است که جایگاه ما در جهان را متعین می سازد . ما جهان را با کلمات توصیف می کنیم . اما کلمات، هرگز نمی توانند این واقعیت را از بین ببرند، که ما در احاطه ی این جهان هستیم . ارتباط بین آنچه می بینیم و آنچه می دانیم هرگز یکنواخت و ثابت نیست .
3)- قدرت برقرار کردن ارتباط / نوشته شهرزاد اسفرجانی
شهرزاد اسفرجانی در مقدمه این کتاب نوشته است ؛
در طول سالهای زیاد کار و تجربه، دریافتم که دروازه ی بخت واقبال در کارها به وسیله ی قدرت ارتباط به روی ما باز می شود . و از سویی شاهد این بودم که جوانان حرفه ای ما در این زمینه چقدر نیاز به آموزش داشتند و این پاشنه آشیل آنهاست . این نقطه ضعف بزرگ را باید ترمیم کرد .