پوستر های انتخاب شده در مسابقه"رودخانه و شهر"
پوسترهای 2 نفر از هنرجویان مدرسه ویژه (ستاره حسینی وعلی محمد گنجعلی خان ) به بخش مسابقه طراحی پوستر"رودخانه و شهر" فرانسه راه یافت.
لازم به یاد آوری است که مدرسه ویژه در ترم زمستان سال گذشته خود کارگاه طراحی پوستر با موضوع فوق را با همکاری استاد مجید عباسی و با مشارکت 16 نفر از هنرجویان برگزار کرده و آثار خلق شده آنان را برای شرکت در مسابقه ارسال نمود.
تعداد آثار راه یافته به این مسابقه 30 اثر از کشورهای مختلف بوده و قرار است که به زودی نفرات اول تا سوم آن توسط داوران بین المللی انتخاب شده و جوایزی به مبلغ 2000 یورو و نشان افتخار به آنان داده شود.