ثبت نام ترم تایستان مدرسه ویژه آغاز شد.
برنامه درسی ترم تابستان مدرسه ویژه به شرح زیر می باشد و لازم به ذکر است ترم جدید از 20 تیرماه 89 شروع خواهد شد.