«طراحی و ساخت تیتراژ» در مدرسه ویژه
ساخت تیتراژ فیلم در ایران، گر چه قدمتی همپای فیلم و سینما در ایران دارد اما... غالبا"بر اساس ایده¬های کارگردان¬ها و به کمک عوامل و دست اندرکاران لابراتوارها و... به تناسب هر کار ساخته و پرداخته می¬شد. بعدها، تابلو نویسان هم که دستی در خوشنویسی داشتند به این جرگه وارد شدند.
طراحان گرافیک نوین ایران هم در سال های آغازین رونق فیلم وسینما، تجربه وتخصصی در طراحی تیتراژ نداشتند که به اعتبار آن وارد شده و با رفتار و کار حرفه¬ای خود به این بخش مهم سینما بپردازند.
این در حالی است که طراحی تیتراژ در جهان از آغاز سینما رایج بوده و بسیاری از طراحان گرافیک نامدار جهان، زیباترین و ماندگارترین تیتراژها را برای مشهورترین فیلم ها ساختند.
اما در سال های دهة 40 سینمای ایران که فیلمسازان مؤلف و پایه گذاران سینمای نوین ایران شروع به کار کردند، طراحان گرافیک معتبری مانند، مرتضی ممیز، فرشید مثقالی، عباس کیارستمی و ... به این حوزه تخصصی روی آورده و برای بسیاری از آثار فیلمسازان طراز اول سینمای ایران تیتراژهای شاخصی را طراحی کردند.
ابراهیم حقیقی نیز از معدود طراحان گرافیک ایران است که سال هاست در این حوزه تخصصی کار کرده و آثار ارزشمندی را در طراحی، مدیریت هنری و ساخت تیتراژ در کارنامه حرفه¬ای خود ثبت کرده است.
اکنون، مدرسه ویژه خرسند است که برای اولین بار توانسته با همکاری ایشان و 3 نفر از اساتید ارجمند ( رضا علوی- بهزاد رجبی پور- مسعود تقی مؤمنی ) بر پایه دانش تخصصی و تجربیات حرفه¬ای ارزشمند آنان، دوره آموزش تخصصی 6 ماهه
« طراحی و ساخت تیتراژ » را برنامه ریزی کرده و از ترم تابستان 89 آغاز نماید.