کارگاه مهارت در تولید انیمیشن کوتاه
پویا افشار کارشناس ارشد انیمیشن و مدرس دانشگاه در امریکا قصد دارد تا در طول مدت اقامت کوتاه خود در ایران در تجربه ای مشترک، دانسته ها و تجربیات خود را در تولید انیمیشن کوتاه با انیماتور ها و علاقه مندان این صنعت در ایران در غالب ورک شاپ 2 روزه در مدرسه ویژه عملی کند،هدف آموزشی این کارگاه که در روزهای جمعه 8 و 15 مرداد از ساعت 9 صبح برگزار میشود ایجاد و تقویت مهارت در خودگردانی تولید انیمیشن کوتاه با حداقل منابع از پردازش ایده تا پیاده سازی است.