کارگاه آموزشی یک روزه "کار گروهی ، Team Building"
یکی از مهمترین توانایی ها و نیازهای هر نیروی حرفه ای در صنعت تبلیغات، کار گروهی و یا Team Work است. با چنین رویکردی، شورای طرح و برنامه دوره مدیریت تبلیغات در راستای اهداف دوره، به منظور تربیت حرفه ای کارشناسان تبلیغات، برگزاری این کارگاه آموزشی تکمیلی را در این دوره ضروری دانست. به همین منظور، کارگاه آموزشی یک روزه "کار گروهی ، Team Building" در روز شنبه 26/4/89 با حضور اساتید؛ شهرزاد اسفرجانی و نژده هوانسیان برای دانشجویان دوره اول و دوم مدیریت تبلیغات در مدرسه ویژه برگزار شد.
در این کارگاه، پس از آشنایی با تعاریف و مزایای کلی کار گروهی، با برگزاری آزمون Firo-B (تست روانشناسی استاندارد برای درک جایگاه شخصیتی هر فرد در تیم) توانستیم تیپ های شخصیتی دانشجویان دوره مدیریت تبلیغات را ارزیابی و با انجام تمرین های گروهی متفاوت، ضعف و قدرت هر شخص را در تیم شناسایی و بررسی کرده و شاهد خلق پروژه های گروهی موفق تری از دانشجویان باشیم.
امید است بتوانیم در آینده ای نزدیک این کارگاه آموزشی را به عنوان موضوعی مستقل به کلیه علاقه مندان و دانشجویان دیگر ارائه دهیم.