آغاز سومین دوره یکساله پایه و اصول طراحی گرافیک
اول مهر ماه 89 سومین دوره یکساله پایه و اصول طراحی گرافیک مدرسه ویژه آغاز می شود.
پس از برگزاری دو دوره موفق پایه و اصول طراحی گرافیک مدرسه ویژه به اطلاع کلیه علاقه مندان و متقاضیان این دوره می رساند سومین دوره یکساله پایه و اصول طراحی گرافیک یکشنبه 18 مهر ماه 89 آغاز می شود.