آغاز دومین دوره فیلمسازی انیمیشن
19 مهر ماه 89 دومین دوره یکساله فیلمسازی انیمیشن مدرسه ویژه آغاز می شود.
پس از برگزاری موفق اولین دوره ، مدرسه ویژه به اطلاع کلیه علاقه مندان و متقاضیان می رساند دومین دوره یکساله فیلمسازی انیمیشن دوشنبه 19 مهر ماه 89 آغاز می شود.