نمایشگاه میراث ماندگار در گالری ویژه افتتاح شد
نمایشگاه میراث ماندگار در گالری ویژه افتتاح شد.
نگارخانه ويژه، از روز جمعه 9 مهرماه ۸۹ بيش از ۵۰ پوستر از پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به انتخاب ابراهيم حقيقی به مدت يک هفته به نمايش گذاشته است، که مورد استقابل هنرمندان ، دانشجویان و علاقه مندان قرار گرفت.
اين پوسترها از ميان بيش از ۴۰۰ پوستر که آذين فرمندی طی دو سال برای پايان نامه دانشجويی خود با عنوان «جستاری در پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» گردآوری کرده، انتخاب شده اند و برای اولين بار در يک جا به نمايش گذاشته شده است .این نمایشگاه تا 16 مهرماه ادامه دارد.