نشست نگاهی به گرافیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مدرسه ویژه
نشست نگاهی به گرافیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور فرشید مثقالی، ابراهیم حقیقی و مصطفی اوجی برگزار می شود.
این برنامه دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی مشترک هفته نامه تحلیلی پژوهشی گرته و مدرسه ویژه است که در آن به بررسی وضعیت گرافیک در کانون پرداخته خواهد شد. این نشست همزمان با برگزاری نمایشگاه پوستر های کانون در مدرسه وِِیژه و پرونده مهر ماه هفته نامه تحلیلی پژوهشی گرته برگزار خواهد شد آرش تنهایی دبیری این نشست را به عهده دارد.
نشست میراث ماندگار ، چهارشنبه ۱۴مهر ماه۱۳۸۹ از ساعت۱۷تا ۱۹ در محل مدرسه ویژه واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، خیابان سوم، ضلع جنوب غربی میدان، شماره ۵ برگزار می شود.
شرکت در این نشست برای علاقه مندان آزاد است