فردریک شوپن به روایت طراحان گرافیک
فردریک شوپن به روایت طراحان گرافیک

مجله بخارا با همکاری مجله ی تندیس، گالری پوستر کراکف و نگارخانه 66 برگزار می­کند.
همزمان با دویستمین سالگرد فردریک شوپن ، پیانیست و آهنگساز نامدار لهستانی ،
مجموعه­ای از 50 پوستری که در طول سالها با مضمون فردریک شوپن منتشر شده
و کشیشتف دیدو، کلکسیونر و منتقد معاصر لهستانی، آنها را گردآوری کرده، اکنون
در تهران است و در نگارخانۀ 66 به نمایش درمی­آید.
زمان افتتاحیه ( با حضور کشیشتف دیدو) : پنچ شنبه 6 آبان ماه ساعت 15 الی 17
نشانی : تهران ، خیابان سمیه ( بین مفتح و رامسر) ، شماره 142