نشست آزاد نمایشگاه پوسترهای معاصر لهستان
نشست آزاد نمایشگاه پوسترهای معاصر لهستان
سومین نشست، از سلسله نشست های تخصصی مشترک هفته نامه گرته و مدرسه ویژه؛ با عنوان «به باغ همسفران» با موضوع نگاهی به پوستر معاصر لهستان برگزار می شود.
این نشست به بهانه ی برگزاری نمایشگاه پوسترهای معاصر لهستان و پوسترهای بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شوپن، با سخنرانی «کشیشتف دیدو»، مجموعه دار و منتقد لهستانی و ابراهیم حقیقی برگزار خواهد شد.
نشست «به باغ همسفران»، سه شنبه ۱۱ آبان ماه۱۳۸۹ از ساعت۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در محل مدرسه ویژه واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، خیابان سوم، ضلع جنوب غربی میدان، شماره ۵ برگزار می شود.
نمایشگاه پوسترهای معاصر لهستان جمعه ۷ آبان در گالری ویژه و نمایشگاه پوسترهای شوپن پنجشنبه ۶ آبان ماه در گالری ۶۶ گشایش یافتند که به مدت یک هفته ادامه دارند.
شرکت در این نشست برای علاقه مندان آزاد است