حاصل چهارروز کارگاه آموزشی «حروف در حرکت»
روز جمعه ۱۴ آبان ۸۹ ساعت ۱۵، فیلم های آثار خلق شده توسط هنرجویان ويژه در کارگاه آموزشی ۴ روزه با راهنمائی «پانته آ لاچین» و «فرهاد فزونی»، با حضور اساتید، مسئولان بخش فرهنگی سفارت آلمان و هم چنین انیستیتو گوته در ایران به نمایش گذاشته شد.
مراسم با مقدمه ای توسط پانته آ لاچین و فرهاد فزونی در مورد روند کار کارگاه و چگونگی شکل گیری آثار و جایگاه « تایپوگرافی در حرکت» در گرافیک امروز توضیحاتی دادند .
و در آخر هنرجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی پس از معرفی خود و موضوع پروژه شان آثار به نمایش درآمد که مورد توجه و تشویق حاضرین قرار گرفت.