تحصیل در لهستان
تحصیل در لهستان
در پی سفر کشیشتف دیدو( مجموعه دار پوستر، منتقد و بنیانگذار گالری پوستر کراکف) به ایران برای برپائی نمایشگاه های پوستر«دویستمین سالگرد تولد شوپن »-« نمایشگاه پوسترهای معاصر لهستان » در تهران، و نشست تخصصی در مدرسه ویژه، از ایشان خواستیم اطلاعات مراکز آموزشی و دانشگاهی لهستان را برای طراحان گرافیک جوان ایرانی فراهم آورند.
اطلاعات زیر مربوط به مراکز آموزشی و دانشگاه های لهستان است که ایشان ارسال کرده اند.
یاد آور می شود؛ امتحان ورودی به این دانشگاهها به زبان انگلیسی است امّا پس از قبولی، علاقه مندان می بایست حداقل یکسال زبان لهستانی بخوانند.

krakow
http://www.asp.krakow.pl/
http://www.asp.waw.pl/pensive
wrocław:
http://www.asp.wroc.pl/
Poznan:
http://www.asp.poznan.pl/index.php