چهارمین نشست، از سلسله نشست های تخصصی مشترک هفته نامه گرته و مدرسه ویژه؛ با عنوان «فاصله ی میان دو حرف» برگزار می شود.
چهارمین نشست، از سلسله نشست های تخصصی مشترک هفته نامه گرته و مدرسه ویژه؛ با عنوان «فاصله ی میان دو حرف» برگزار می شود.
این نشست به بهانه ی حضور «برونو مونگوتسی»، (طراح گرافیک سویسی) که به دعوت بنیاد ممیز در ایران به سر می برد،
سازماندهی شده است.
برونو مونگوتسی، ساعد مشکی و سعید باباوند در طی این مراسم، به بررسی گرافیک سوییس و آثار مونگوتسی خواهند پرداخت.
نشست «فاصله ی میان دو حرف»، شنبه ۶ آذر ماه۱۳۸۹ از ساعت۱۷ تا ۱۹ در محل مدرسه ویژه
واقع در خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، خیابان سوم، ضلع جنوب غربی میدان، شماره ۵ برگزار می شود.
شرکت در این نشست برای علاقه مندان آزاد است.


طراح پوستر نشست: مجید کاشـانی