گفتیم و نوشتیم ؛
گفتیم و نوشتیم ؛
اگرچه عمر بسیار کوتاهی است آن هم برای یک موسسه آموزشی، و هنوز هم زود است که درباره آن قضاوت شود، اما تجربه بسیار ارزشمندی بود.
شاید لازم بود که این اتفاق بیفتد، هم برای ما و هم برای تمام کسانی که غم آموزش در این مملکت دارند.
امروزه هم نمی خواهیم عملکرد دوره ی کوتاه عمر این مدرسه کوچک را قاب کنیم و به رخ بکشانیم! می خواهیم گزارشی بدهیم از آنچه گذشت و قدردانی کنیم از این همه لطف و حمایت بی دریغ، و نفس گرم کسانی فقط با پشتوانه حضور و همراهی آنها راه هموار شد.
و با امید به یاری و حمایت همه این عزیزان و دیگرانی که با خانواده کوچک ما همراه خواهند شد، گام هایمان را برای سال های پیش رو محکم تر بر می داریم.

مراسم افتتاحنشست رونمایی فونت ویژه و طراحی قلم فارسی:نشست دوره مدیریت تبلیغات و ارتباطات:در ستایش 70 سالگی:ویژه نامه 5 سال مطالعه، برنامه ریزی و آموزش

target="_blank">text that is displayed