آغاز ثبت نام برای کلاسهای ترم بهار مدرسه ویژه
آغاز ثبت نام ترم بهار 90 مدرسه ویژه

لازم به توضیح می باشد ترم جدید از 20 فروردین 90 آغاز خواهد شد.برای اطلاع بیشتر از یرنامه درسی به بخش تازه ها ی سایت مراجعه فرمایید.