آثار هنرجویان {مدرسه ی ویژه} در گرجستان
مدرسه ی ویژه با همکاری و حمایت بی دریغ سفارت کشور گرجستان در تهران،
بیش از ۱۲۰ اثر از آثار منتخب طراحی گرافیک هنر جویان خود را به مدت یک هفته از تاریخ ۳ تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۰
(۳۰-۲۳ مارس ۲۰۱۱) در دانشگاه:
ـ Ilia State University
و موسسه ی تحقیقات آموزشی:
ـ G.Tsereteli Institute of Oriental Studies
در شهر تفلیس به نمایش می گذارد.
این آثار شامل : پوستر های طراحی شده برای جشنواره ی شومون ، مسابقه ی رودخانه وشهر،کلاس های ایده پردازی و خلاقیت ،
تایپ و حروف فارسی ، آثار خلق شده برای نمایشگاه سپید مشق
، وطراحی های اکس - لیبریس می باشد.
۹ نفر از هنرجویان ویژه در سفر نوروزی خود به گرجستان با همکاری دانشجویان دانشگاه های یاد شده ،
این نمایشگاه را بر پا کرده و آثار آن را برای نمایش در دیگر شهر های گرجستان اهدا خواهند کرد.