نشست آزاد با ابراهیم حقیقی
سخنرانی، نمایش آثار تصویر سازی و گفت و گو با ابراهیم حقیقی
سه شنبه 27 اردیبهشت ماه - ساعت 11 صبح
شرکت در این نشست برای علاقه مندان آزاد است