نشست تخصصی طراحی جلد «تن پوش»
«تن‌پوش» نشست تخصصی طراحی جلد
ششمین برنامه از سلسله نشست‌های تخصصی سایت تحلیلی-پژوهشی گرته برگزار می‌شود. نشست تخصصی طراحی جلد کتاب با عنوان تن‌پوش با همکاری مدرسه‌ی ویژه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز برگزار می‌شود. در این نشست بیژن صیفوری، محمودرضا بهمن‌پور، کیانوش غریب‌پور، سعید باباوند و مجید کاشانی به گفت‌وگو و بحث درباره‌ی طراحی جلد کتاب می‌پردازند. نشست تن‌پوش چهارشنبه 4خردادماه90 از ساعت15 تا 17 در محل سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واقع در تقاطع فلسطین و انقلاب برگزار خواهد شد. ورود برای تمام علاقمندان آزاد است.
پرونده‌ی اردیبهشت ماه سایت تحلیلی-پژوهشی گرته به موضوع طراحی جلد کتاب اختصاص دارد.طراح پوستر: کتایون ارفعی