داوری پروژه طراحی و برنامه‏ریزی کمپین تبلیغاتی دوره سوم‏یکساله« مدیریت‏ارتباطات وتبلیغات مدرسه ویژه»
داوری پروژه طراحی و برنامه‏ریزی کمپین تبلیغاتی
دوره سوم‏یکساله« مدیریت‏ارتباطات وتبلیغات مدرسه ویژه»

روز دوشنبه دوم خرداد 1390، داوری پروژه «طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی» برای محصول؛ «بستنی 60 گرمی پیکولوچوپان» توسط هیأت داوران مدرسه ویژه متشکل ازاعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان دوره(شهرزاد اسفرجانی، امراله فرهادی، افشین آشتی، نژده هوانسیان، رضا رستم‏پیشه، احمدعلی افخمی، مهرداد محمدزاده،‏آرش وفاداری و یلدا فریور‏صدری) از ساعت 15:30 به مدت 5 ساعت به طول انجامید.
دانشجویان این دوره در 4 گروه تخصصی توانستند حاصل آموخته های خود را از درس های؛
مارکتینگ، تحقیق و بررسی بازار، اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات، طراحی و برنامه ریزی‏کمپین تبلیغاتی، مبانی‏رسانه 1و نوشتن خلاقانه در قالب یک طرح عملی حرفه ای پیشنهاد و ارائه دهند.
دوره سوم«مدیریت ‏ارتباطات و تبلیغات مدرسه ویژه‏» از مهرماه سال 1389 آغاز شده که دانشجویان آن با حضور در 200 ساعت کلاس‏های آموزشی، چندین کارگاه تخصصی و انجام پروژه‏های گوناگون عملی با ارائه پروژه نهایی تخصصی‏، در پایان تابستان 1390 این دوره یکساله را به پایان می رسانند.