مدرسه ویژه در تابستان 90کارگاههای آموزشی وکلاسهای مستقل دوره تابستان 90ویژه
9 هفته هر هفته یک جلسه
شنبه ‏ها:
آنچه باید از چاپ دانست 9‏جلسه_‏2‏ساعته /‏مهرداد کشتی ‏آرا‏/ساعت‏11- 9
نرم افزار 3D MAX 1 - ‏9جلسه_‏2‏ساعته/علیرضا رنجبر‏شورابی/‏ساعت 13:30- 11:30
نرم افزار 3D MAX 2 ‏9جلسه_‏2ساعته/‏علیرضا رنجبر‏شورابی/ ‏ساعت‏16:30- 14:30
کارگاه طراحی 9جلسه_3ساعته/‏معصومه مظفری/ ساعت 19- 16
نرم افزار In Design Cs5 ‏9جلسه_‏2‏ساعته/‏احسان رضوانی/ ساعت 19- 17
یکشنبه ‏ها:
کارگاه پرورش ایده،خلاقیت و ساماندهی تصویر 2/ 9‏جلسه_‏3‏ساعته/ ‏طاهره محبی ‏تابان‏/‏ساعت 13-‏10
کارگاه تکنیک‏های پیشرفته تصویر سازی 9‏جلسه_‏3‏ساعته/پژمان رحیمی ‏زاده/ ساعت 13- 10
کارگاه دیزاین در ویدیو‏آرت 9‏جلسه_‏2‏ساعته/ ‏رخشاد نورده/ساعت‏16:30- 14:30
نرم افزار Photoshop Cs5 ‏9 جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک ‏پور/ ساعت 19- 17
دوشنبه ها:
کارگاه Motion Graphic‏9 جلسه_‏2‏ساعته/ رضا علوی/ ساعت 19- 17
سه شنبه ها:
کارگاه پرورش ایده،خلاقیت و ساماندهی تصویر1‏/ 9‏جلسه_ 3‏ساعته‏/ طاهره محبی ‏تابان/ساعت 13- 10
کارگاه درک و کاربرد تصویر در طراحی گرافیک 1/ 9جلسه_‏2‏ساعته/مجید کاشانی/ساعت 16:30- 14:30
تاریخ گرافیک جهان 15‏جلسه_ 2‏ساعته/آریا کسایی/ ‏ساعت 19-17
کارگاه تصویر حروف فارسی 9‏جلسه_ 2‏ساعته/فرهاد فزونی/ساعت 19-17
چهارشنبه ها:
کتاب بسازیم! (کارگاه تخصصی تصویر سازی طراحی گرافیک و کتاب سازی) 12‏جلسه_ 4‏ ساعته/ کیانوش غریب‏ پور/ساعت 13- 9
نرم افزار Illustrator Cs5 ‏9 جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 16:30- 14:30
کارگاه Web Design ‏9 جلسه_ 2‏ساعته/شهباز توکلی/ساعت 19- 17
پنج شنبه ها:
کارگاه طراحی قلم فارسی 9 جلسه_ 2 ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 9- 11
کارگاه جست و جو 9 جلسه_ 2 ساعته/فرهاد فزونی/ ساعت 16:30- 14:30
نرم افزار After Effect Cs5 9جلسه_ 2 ساعته/ نادر امیدیان/ ساعت 16:30- 14:30
کارگاه طراحی و خلق کمپین برای ‏طراحان‏گرافیک 9‏جلسه_ 2 ساعته/امراله فرهادی‏/‏شهرام سیف ‏هاشمی/ ساعت 19- 17
نرم افزار Flash ‏9 جلسه_ 2 ساعته/شهباز توکلی/ ساعت 19- 17


نشست های آزاد تابستان 90 ویژه
سه شنبه 14 تیر
کارگاه پرورش ایده،خلاقیت و ساماندهی تصویر طاهره محبی ‏تابان/ ساعت 17- 16
کارگاه جست و جو فرهاد فزونی/ساعت 18:30- 17:30
کارگاه درک و کاربرد تصویر در طراحی گرافیک مجید کاشانی/ساعت 20- 19
چهارشنبه 15 تیر
کارگاه دیزاین ویدیو آرت رخشاد نورده/ ساعت 17- 16
نرم افزار After Effect نادر امیدیان/ساعت 18:30- 17:30
نرم افزار Flash شهباز توکلی/ساعت 20- 19
پنج شنبه 16 تیر
کتاب بسازیم! (کارگاه تخصصی تصویر سازی طراحی گرافیک و کتاب سازی) کیانوش غریب‏ پور/ساعت 17- 16
کارگاه طراحی و خلق کمپین برای طراحان گرافیک امراله فرهادی/ شهرام سیف‏ هاشمی/ساعت 18:30-17:30

دوره های بلند مدت ویژه
دوره یکساله «پایه و اصول طراحی گرافیک« 334ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره یکساله «طراحی گرافیک پیشرفته« 320 ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره یکساله مدیریت « ارتباطات ‏و تبلیغات« 200 ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره یکساله« تصویرسازی« 360 ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره 6 ماهه «تصویرسازی« 180ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره یکساله« فیلمسازی انیمیشن« 332ساعت‏کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره 9 ماهه «گرافیک، اندیشه و فرهنگ«198 ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره 6 ماهه «طراحی و ساخت تیتراژ« 72ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی
دوره 6 ماهه« مدیریت هنری نشر«144 ساعت کلاس و کارگاههای آموزشی