نشست تخصصی درک و کاربرد تصویر در طراحی گرافیک
نشست تخصصی درک و کاربرد تصویر در طراحی گرافیک
از سری نشست های تابستانی مدرسه ویژه
سه شنبه 14 تیرماه - ساعت 20 - 19
مدرس : مجید کاشانی