فراخوان مسابقه طراحی قلک مؤسسه پیام امید منتشر شد
موسسه خیریه پیام امید با همکاری سایت تحلیلی - پژوهشی گرته، طراحی قلک موسسه را به مسابقه گذاشته است.
قلک، یکی از منابع درآمدزایی موسسه پیام امید است که با هدف کمک رسانی، آموزش و اشتغالزایی برای خانواده های محروم فعالیت می‌کند.
امرالله فرهادی، علیرضا مصطفی زاده، مجید کاشانی، کتایون ارفعی و علی محمدی داوری این مسابقه را برعهده دارند و مدرسه ویژه، گروه شرکت های آواژنگ و شرکت آرتین سنگ الوند حامیان این مسابقه هستند.
آخرین مهلت ارسال آثار برای این مسابقه پایان وقت اداری 25 مهرماه 90 است. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مسابقه به سایت موسسه خیریه پیام امید به نشانی http://www.payamomid.com و یا سایت تحلیلی-پژوهشی گرته به نشانی www.garteh.com مراجعه کنید.