پایان دوره سوم یکساله «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» در مدرسه ویژه
روز دوشنبه، ۲ آبان١۳۹۰ ، آخرین جلسه داوری پروژه‏های دانشجویان دوره سوم یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات برای درس« ارتباطات منسجم بازاریابیIMC- » در مدرسه‏ی ویژه برگزار شد.
دانشجويان این دوره پس از گذراندن کلیه دروس مرتبط با بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات، در قالب چهار گروه کاری، پروژه‏های خود را برای محصولات صندلی‏های اداری شرکت لیوتاب و رستوران‏های زنجیره‏ای شیلا ارائه دادند.
دراین جلسه داوری که با حضور اساتید محترم؛ خانم شهرزاد اسفرجانی و آقایان نژده هوانسیان، صفا صیرفی، رضارستم پیشه و مهرداد محمدزاده برگزار شد، با ارزیابی موفق و مثبت هیئت داوران مقررشد؛پروژه‏های دانشجویان در حضور مدیران محصولات یاد شده ارائه شود.
اسامی دانشجویان این دوره یکساله در چهار به شرح زیر است.
گروه اول: نجمه تسلیمی، منیژه نیکخواه، احسان اکبری، سینا کاظمی، حسین گل‏کاری(پروژه‏ی صندلی‏های اداری لیو تاب)
گروه دوم: علیرضا زمانی، حمیده عطایی، آسیه احسانگر، هارمیک نواسارتیان(پروژه‏ی رستوران های زنجیره‏ای شیلا )
گروه سوم: گل رخ بحری، بابک کاظمی، طه تاجریان و امین میری‏مقدم (پروژه‏ی رستوران های زنجیره‏ای شیلا )
گروه چهارم: امیرعباس صدقی زاده، غزاله بهرامی نژاد، مریم علی مددی، کتایون محبوبی، مینا موهبتی(پروژه‏ی صندلی‏های اداری لیو تاب)
نکته حائز اهمیت در این جلسه، حضور برخی از دانشجویان دوره‏های قبلی و علاقه‏مندی آنها برای ادامه‏ی ارتباط حرفه‏ای‏ و آموزشی با مدرسه ویژه بود. این دانشجویان طی سال‏های گذشته ارتباط مستمر خود را با اساتید مدرسه حفظ کرده و همچنان نه تنها برای تکمیل دانسته های خود و حضور در کلاس‏ها به عنوان مهمان‏، بلکه به عنوان یاوران دانشجویان دوره‏ی جدید در پروژه های گروهی آنها مشارکت داشتند.
این موضوع همواره یکی از اهداف اصلی اعضای «شورای سیاست‏گذاری دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات »مدرسه‏ی ویژه برای ایجاد کانونی فعال به منظور تبادل اطلاعات تخصصی، ایجاد روابط حرفه‏ای و پیوند میان نسل جوان و نسل پیشین بوده است.