نشست های آزاد زمستان 90
نشست های آزاد زمستان 90 ویژه
سه شنبه 6‏دی
کارگاه کتاب بسازیم! (کارگاه تخصصی تصویر سازی طراحی گرافیک و کتاب سازی) کیانوش غریب‏ پور/ساعت 17- 16
کارگاه خلاقیت و کاربرد تصویر در ساخت پوستر
مجید کاشانی/ساعت 18:30- 17:30
برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي برای طراحان گرافیک
امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي /ساعت 20- 19
چهارشنبه 7‏دی
4 روزکار در4 هفته با: هومن مرتضوی/ساعت 17- 16
دوره 6 ماهه ی خلاقیت در تبلیغات
تهمتن امینیان /ساعت 18:30- 17:30
کارگاه Motion Graphics
گروه شهرفرنگ ( عمار عيسي پور- امير علوي) /ساعت 20- 19
پنج شنبه 8‏دی
کارگاه جست و جوی فرم و فضا در خط فارسی کورش قاضی مراد/ساعت 17- 16
کارگاه آهنگ حروف فارسی
مهدی سعیدی /ساعت 18:30- 17:30
کارگاه تایپوگرافی فارسی فرهاد فزونی/ ساعت 20- 19

طراح : امید نعم الحبیب