حرف آخر را بزن!
کارگاه آموزشی برنامه ریزی و خلق‏ کمپین تبلیغاتی برای طراحان گرافیک در 10 جلسه 3 ساعته‏ درترم زمستان مدرسه ویژه روز سه شنبه هر هفته ساعت 18:30 الی 15:30تشکیل می‏شود.نشست آزاد این کارگاه با حضور مدرسان آن ( امراله فرهادی و شهرام سیف هاشمی) روز سه شنبه 6 دی ماه ساعت 20-19 برگزار می شود.


طراح : امید نعم الحبیب