دومين جشنواره‌ي بين‌المللي تبليغات «پوپوك»
دومين جشنواره‌ي بين‌المللي تبليغات «پوپوك» در تاريخ 27 الي 29 اكتبر 2011 در
پايتخت ارمنستان برگزار شد. در اين جشنواره از طرف ايران، نژده هوانسيان، مدير
واحد «راه‌حل‌هاي برند اشاره» و مدرس و عضو شوراي طرح و برنامه‌ي دوره‌ي
ارتباطات بازاريابي و تبليغات «آموزشگاه ويژه‌» به‌عنوان عضو هيأت داوران
كمپين‌هاي تبليغاتي حضور داشت.
هوانسيان قصد دارد طي نشستي كوتاه در روز پنج شنبه 27 بهمن ماه 90ساعت 17 در آموزشگاه ویژه، ضمن ارائه‌ي گزارشي جامع از اين جشنواره‌، مشاهدات و برداشت‌هاي خود را با همكاران حرفه‌اي
و دانشجويان در ميان بگذارد؛ باشد كه در سال آينده شاهد حضور و موفقيت
گسترده‌ي آژانس‌هاي ايراني در اين رقابت منطقه‌اي باشيم