کارگاه های آموزشی وکلاسهای مستقل دوره بهار91 ویژه
نشست های آزاد بهار 91 ویژه


چهارشنبه 23 فروردین

پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصوير

طاهره محبی تابان/ ساعت 17- 16

کارگاه خلاقیت و کاربرد تصویر در ساخت پوستر

مجید کاشانی / ساعت 18:30-17:30

برنامه‏ ريزي و خلق كمپين تبليغاتي

امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي / ساعت ساعت 20-19پنج شنبه 24 فروردین

کارگاه Motion Graphics

گروه شهرفرنگ ( عمار عيسي پور- امير علوي) /ساعت 17-16

کارگاه طراحی قلم فارسی

دامون خانجانزاده/ ساعت 18:30-17:30

کارگاه های آموزشی وکلاسهای مستقل دوره بهار91 ویژه

شنبه‏ ها:
نرم افزار Illustrator پايه
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 16 تا 18
نرم افزار In Design پايه
9‏جلسه_‏2‏ساعته/‏احسان رضوانی/ ساعت 18 تا 20

یکشنبه ‏ها:
نرم افزار 3D MAX پايه
9 ‏جلسه_‏2‏ساعته/علیرضا رنجبر‏شورابی/‏ ساعت16 تا18
نرم افزار Photoshop پیشرفته
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏پور/ ساعت 18 تا 20
برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
10جلسه_‏3ساعته/ امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي/ ساعت 18 تا21

دوشنبه ها:
دوره ‏ی 6 ماهه ‏ی پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
20 جلسه- 3ساعته/ طاهره محبی تابان/ساعت 10 تا 13
دوره ‏ی 6 ماهه‏ ی خلاقیت در تبلیغات(ترم دوم)
20‏جلسه_4ساعته/ تهمتن امینیان / ساعت 16 تا 20

سه شنبه ها:
کارگاه خلاقيت و كاربرد تصويردر ساخت پوستر 1
10جلسه_‏2ساعته /مجید کاشانی/ ساعت 16 تا 18
کارگاه طراحي تخصصي تصویر سازی
9‏جلسه_‏3‏ساعته/ پژمان رحیمی ‏زاده/ ساعت 8:30 تا 11:30
کارگاه Motion Graphics پايه
9‏جلسه_‏2‏ساعته/گروه شهرفرنگ( عمار عيسي پور-امير علوي) / ساعت 16تا 18
کارگاه Motion Graphics پيشرفته
20‏جلسه_‏2‏ساعته/ گروه شهرفرنگ( عمار عيسي پور- بابك معدندار-امير علوي/ ساعت 18تا 20
کارگاه خلاقيت و كاربرد تصويردر ساخت پوستر 2
10جلسه_‏2 ساعته/ مجید کاشانی/ ساعت 18 تا20

چهارشنبه ها:
نرم افزار Illustrator پيشرفته
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت16 تا 18
کارگا ه تايپوگرافي فارسي 3
9‏جلسه_‏3‏ساعته/ فرهاد فزوني/ ‏ساعت15تا 18
کارگا ه تايپوگرافي فارسي 2
9‏جلسه_‏3‏ساعته/ فرهاد فزوني / ساعت 18تا 21
نرم افزار Photoshop پایه
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏پور/ ساعت ساعت18 تا 20

پنج شنبه ها:
نرم افزار After Effect
9 جلسه_ 2 ساعته/ نادر امیدیان / ساعت 8 تا 10
کارگاه طراحي قلم فارسي
9 جلسه_ 2 ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 8:30تا 10:30
کارگاه تايپوگرافي فارسي 4
9 جلسه_‏3‏ساعته/ فرهاد فزوني / ساعت 9تا 12
کارگاه جست و جو
9 جلسه_‏3‏ساعته/ فرهاد فزوني / ساعت 12:30تا 14:30
کارگاه آهنگ حروف فارسي
10جلسه_‏2ساعته/ مهدي سعيدي/ ساعت 16 تا 18


دوره های بلند مدت ویژه

دوره‏ ی یکساله «پایه و اصول طراحی گرافیک»
دوره ‏ی یکساله «طراحی گرافیک پیشرفته»
دوره‏ ی یکساله مدیریت «ارتباطات ‏و تبلیغات»
دوره‏ ی 6 ماهه‏ ی پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
دوره‏ ی 6 ماهه‏ ی خلاقیت در تبلیغات


طراح : امید نعم الحبیب