برنامه کارگاه های آموزشی و کلاس های مستقل و نشست های آزاد تابستان 91
شنبه ‏ها:

نرم افزار Illustrator پیشرفته
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 15تا 17
نرم افزار Illustrator پایه
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 17 تا19
نرم افزار Photoshop پایه
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏‏پور/ ساعت 19تا 21

یکشنبه‏ ها:
ONE MAN BAND
10جلسه_‏2ساعته/سرپرست دوره: عمار عیسی‏ پور/ ساعت 12تا 14
COMOTION
12جلسه_‏4ساعته/ سرپرست دوره: عمار عیسی ‏پور / ساعت 14تا 18
FILMOGRAPHICS
15جلسه_‏3ساعته/ سرپرست دوره: عمار عیسی‏ پور / ساعت 18تا 21
دغدغه های تصویرگر حرفه ای
9 ‏جلسه_‏3ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت18 تا 21
دوشنبه ها:
چاپ‏ و دانش پیش از چاپ
10جلسه- 2ساعته/ محمد صحرادی/ساعت 16تا 18

راز و رمزهای طراحی بسته بندی خلاق و حرفه ‏ای
12جلسه- 2ساعته/ هومن اخوین- حسین پژمان‏ فرد/ساعت 18 تا 20
سه شنبه ها:
کارگاه پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
9 جلسه- 3ساعته/ طاهره محبی ‏تابان/ساعت 15 تا 18
خط در بستر فرهنگ ایرانی
10 جلسه- 2ساعته/ آریاسب دادبه/ساعت 18 تا 20
AUDIO GRAPHICS
12جلسه_‏4‏ساعته/ سرپرست دوره: عمار عیسی‏ پور / ساعت 14تا 18
MOTION GRAPHICS پيشرفته
20‏جلسه_‏2‏ساعته/ سرپرست دوره: عمار عیسی‏ پور / ساعت 18تا 21

چهارشنبه ها:
کارگاه خلاقيت و كاربرد تصويردر ساخت پوستر 2
9 جلسه- 3ساعته /مجید کاشانی/ ساعت10 تا 13
کارگاه خلاقيت و كاربرد تصويردر ساخت پوستر 1
9 جلسه- 3ساعته /مجید کاشانی/ ساعت14تا 17
نرم افزار 3D MAX ‏10جلسه_‏2‏ساعته/علیرضا رنجبر‏شورابی/‏ ساعت15تا17
نرم افزار Photoshop پیشرفته
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏پور/ ساعت17 تا 19
طراحی، برنامه‏ ريزي و خلق كمپين تبليغاتي 10جلسه_‏3ساعته/ امراله فرهادي- شهرام سيف‏ هاشمي/ ساعت 17 تا20
نرم افزار In Design
14جلسه_‏2‏ساعته/‏احسان رضوانی/ ساعت 19 تا 21

پنج شنبه ها:
کارگاه طراحي قلم فارسي
10 جلسه_ 2 ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 9تا 11
کارگاه چیدمان« تصویر و نوشتار » 18‏جلسه_‏3‏ساعته/محمدرضا عبدالعلی/ ساعت10 تا 13
درباره ی موسیقی فرهنگی
15جلسه_‏2‏ساعته/ آرش لطفی / ساعت 15تا 17


نشست های آزاد تابستان 91 ویژه

سه شنبه 6 تیر
چاپ‏ و دانش پیش از چاپ محمد صحرادی/ساعت 16تا 17
راز و رمزهای طراحی بسته بندی خلاق و حرفه‏ ای هومن اخوین- حسین پژمان ‏فرد/ساعت 17 تا 18
طراحی،برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي /ساعت 18 تا 19
چهارشنبه 7‏تیر
کارگاه پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر طاهره محبی ‏تابان /ساعت 16تا 17
کارگاه چیدمان« تصویر و نوشتار » محمدرضا عبدالعلی /ساعت 17 تا 18
دغدغه های تصویرگر حرفه ای مرتضی زاهدی/ ساعت 18 تا 19
کارگاه خلاقيت و كاربرد تصويردر ساخت پوستر مجید کاشانی / ساعت 19 تا 20

پنج شنبه 8‏تیر
کارگاه ) Motion Graphics دوره YOUR TUBE )
عمار عیسی پور-امیر ارزانیان-بهداد نادیا-آرش صالحی- علیرضا میرهادی-آرش ایزدیار ساعت 16 تا 19
طراح : امید نعم الحبیب