راز و رمزهای طراحی بسته بندی خلاق و حرفه‏ ای
دوره ی آموزشی تخصصی (نظری و عملی)
- تکنیک های کاربردی و ساختارهای نوین
- روش ها و تکنیک های کاربردی کاغذ و تا
- سازمان های معتبر و استانداردهای رایج بین المللی
- نرم افزارها و ابزارهای مدرن اتوماسیون در طراحی
- آسیب شناسی طراحی تا تولید
- کارگاه عملی ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت
- Paper engineering and folding techniques
- CAD/CAM/CAE
- Promotional packaging design

نشست آزاد: سه شنبه ۶ تیر ساعت ۱۷
شروع دوره: دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۸