امروز چه روز خوبی بود!
به یاد هيلمن کورتیس (1961 - 2012)

نمايش فیلم های کوتاه : مجموعه هنرمندان با مقدمه ای از مجید عباسی
- میلتون گلیزر
- اشتفان ساگمایستر
- پائولاشر
- جیمز ویکتوره
- دیوید کارسُن
- پنتاگرام

سه شنبه 13 تیر 1391 - ساعت 6 عصر / مدرسه ويژه