نشست آزاد طراحی کاراکتر برای انیمیشن ( دیوید حبشی )
در این نشست دیوید حبشی (تصویرگر و انیماتور لبنانی) به بررسی هنرهای تجسمی ، کاربردی و هنر خلاق در کشور لبنان می پردازد واز تلفیق این هنرها در تبلیغات صحبت خواهد کرد.
حبشی با ارایه و نمایش آثار خود به تحلیل انیمشن لبنان و تاثیر پذیری آن در انیمشن فرانسه می پردازد .
در ابتدای این نشست، کیارش زندی (مدیر مسئول نشریه خط خطی) در باره ی انیمشن ایران و تکنیک های آن صحبت خواهد داشت.
مکان : خانه ی هنرمندان ایران - سالن استاد جلیل شهناز
زمان: روز جمعه ۱۷ شهریور ساعت ۱۰- ۱۲ صبح