برنامه کارگاه های آموزشی، کلاسهای مستقل و نشست های آزاد پاييز 91
مدرسه ‏ی تخصصی طراحی گرافیک و ارتباطات ویژه، کلاس ها و کارگاه‏ های آموزشی خود را با22 عنوان درسی و 3 دوره ی 6 ماهه ی پیوسته برای پاییز 91 برنامه ریزی کرده است.
به همین منظور نشست های آزاد این مدرسه برای 13عنوان درسی در روزهای5،4 و 6 مهر1391 به شرح زیر برگزار می شود.

نشست های آزاد پاییز91 ویژه

سه شنبه 4 مهر

_ راه‏ حل‏ های نوین بصری در طراحی و تولید ابزارهای تبلیغاتی (POP&POS)
هومن اخوین/ساعت15-16

_ چاپ و دانش پیش از چاپ
محمد صحرادی/ ساعت 16:30-17:30

_ طراحی،برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي /ساعت 18-19

_ کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویر‏گر حرفه ‏ای
مرتضی زاهدی/ساعت 19:30-20:30

چهارشنبه 5مهر

_ کارگاه آهنگ حروف فارسي
مهدی سعیدی/ ساعت 15-16

_ کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی
محمدرضا عبدالعلی/ساعت 16:30-17:30

_ دوره‏ ی 6 ماهه ‏ی طراحی هویت جامع بصری
مریم کهوند-مجید عباسی/ ساعت16:30-17:30

_ پالت های رنگی خودمان رابسازیم
(شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)
مریم کهوند/ساعت 18-19

_ کارگاه خلاقیت در طراحی پوستر
مجید کاشانی/ساعت 19:30-20:30

پنج شنبه 6 مهر

_ دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی Digital Painting
سعید رمضانی-امیرحسین عرفانی/ ساعت 16:30-17:30

_ دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی خلاقیت در تبلیغات
تهمتن امینیان/ ساعت 16:30-17:30

_ دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی Motion Graphics
عمار عیسی پور /ساعت 18-19

_کارگا‏ه طراحی گرافیک رویداد‏(Event Design)
آریا کسایی / ساعت 18-19

کلاس ها و کارگاه ‏های آموزشی مستقل دوره پاییز 91ویژه

شنبه ‏ها:

_ نرم افزار Illustrator‏ پایه
9‏جلسه_2‏ ساعته/ مسعود نجات/ساعت 14 تا 16

_ نرم افزار Illustrator ‏ پیشرفته
9‏جلسه_2‏ ساعته/ مسعود نجات/ساعت 16:30 تا 18:30

_ نرم افزار Photoshop پیشرفته
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه ‏ها:

_ کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویرگر حرفه‏ ای
9جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی / ساعت 15تا 18

_ دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی ‏Motion Graphics
20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی پور /ساعت 16 تا 20:30

_کارگا‏ه طراحی گرافیک رویداد‏(Event Design)
10جلسه_‏3‏ساعته/ آریا کسایی/ ساعت 18تا 21

دوشنبه ها:

_ پالت های رنگی خودمان را بسازیم
(شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)
10جلسه_ 3 ساعته/ مریم کهوند/ ساعت14 تا 17

_ راه ‏حل ‏های نوین بصری در طراحی و تولید ابزارهای تبلیغاتی (POP&POS)
10جلسه_‏2‏ساعته/ هومن اخوین / ساعت 16تا 18

_ دوره ‏ی 6 ماهه ‏ی طراحی هویت جامع بصری
20جلسه _3 ساعته/ مریم کهوند- مجید عباسی/ساعت 17 تا 20

_ چاپ و دانش پیش از چاپ
10جلسه_‏2‏ساعته/ محمد صحرادی / ساعت 18تا 20

سه شنبه ها:

کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی
20 جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 15تا18

دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی ‏Motion Graphics
20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی پور /ساعت 16 تا 20:30

طراحی گرافیک معاصر جهان
(سبک ها، جنبش ها،مکاتب و طراحان گرافیک جهان)
12‏جلسه - 2ساعته/ آریا کسایی/ساعت18تا20

چهارشنبه ها:

_ کارگا‏ه یک کتاب خوب چیست؟
10جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 12 تا 15

_ کارگا‏ه خلاقيت در طراحی پوستر 2
10جلسه_‏2ساعته/مجید کاشانی/ ساعت 13 تا 15

_ کارگا‏ه خلاقيت در طراحی پوستر 1
10جلسه_‏2ساعته/مجید کاشانی/ ساعت 15 تا 17

_ نرم افزار Photoshop‏ پایه
9جلسه_‏2ساعته/فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19

_ طراحی،برنامه‏ ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
10جلسه_‏4ساعته/ امراله فرهادي- شهرام سيف ‏هاشمي/ ساعت 17 تا 21

_ نرم افزار Indesign
‏ 14جلسه_‏2ساعته/احسان رضوانی/ ساعت 19 تا 21

پنج شنبه ها:

_ نرم افزار After Effect
10 جلسه_ 2‏ساعته/ نادر امیدیان / ساعت 8 تا‏10

_ کارگاه طراحي قلم فارسي
10 جلسه_ 2‏ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 9تا 11

_ دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی‏ خلاقیت در تبلیغات
20جلسه_‏4ساعته/ تهمتن امینیان/ ساعت9 تا 13

_ کارگاه آهنگ حروف فارسي
10جلسه_‏2ساعته/ مهدي سعيدي/ ساعت 13 تا 15

_ کارگاه چیدمان تصویر و نوشتار
9‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 10 تا 13

_ کارگاه لابراتوار تایپوگرافی
9‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 13:30 تا 15:30

دوره‏ ی ‏6 ماهه ‏ی Digital Painting
20 جلسه-3ساعته/ سعید رمضانی-امیرحسین عرفانی/ساعت 15تا 18

طراح : امید نعم الحبیب