داوری پروژه طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
دوشنبه 10مهرماه، داوری پروژه ی «طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی» برای برندهای کافی شاپ «‏ویونا» و شیرینی فروشی «کوکی باکس» توسط اعضای شورای طرح و برنامه، مدرسان درس های ترم جاری به همراه مدرسان ترم سوم (برای آشنایی با دانشجویان و انسجام دوره) در مدرسه ویژه برگزار شد.
دانشجویان این دوره در 4 گروه تخصصی توانستند حاصل آموخته های خود را از درس های اصول و مبانی دیزاین در تبلیغات، طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی، اصول و راهبردهای رسانه و آشنایی با اصول نوشتن خلاق در تبلیغات در قالب یک طرح عملی پیشنهاد و ارائه دهند.
موضوعات انتخاب شده در این ترم برخلاف 3 سال گذشته، کاملا از حوزه خدمات و نه کالا انتخاب گردید و پروژه های دانشجویان این دوره نسبت به سه سال قبل نتیجه ی موثرتر و ملموس تری در برداشت که دلیل آن علاوه بر پشتکار دانشجویان این دوره، برنامه ریزی منسجم تر و بازنگری دوره های قبلی توسط شورای طرح و برنامه این دوره و همچنین هماهنگی های بیشتر مدرسان ترم دوم بود.
اعضای هیئت داوران: نژده هوانسیان، شهرزاد اسفرجانی، رضا رستم پیشه، فرشید شهیدی، احمدعلی افخمی، مهرداد محمدزاده، آرش وفاداری و یلدا فریور‏صدری