رونمایی تایپ فیس "کارنامه"
عصر روز جمعه 28مهر 1391« تایپ فیس کارنامه » کار «دامون خانجانزاده»با حضور اساتید طراحی گرافیک،هنرجویان مدرسه ی ویژه وعلاقه مندان در "نگارخانه ی ویژه"رو نمایی شد.
امراله فرهادی،محمدزهرائی مدیر مسئول نشر کارنامه (سفارش دهنده طراحی قلم کارنامه)-ساعد مشکی،مصطفی اوجی،بیژن صیفوری،فرزاد ادیبی و ناصر اذر شب (مدیر نرم افزاری مریم) در سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش چند ساله ی دامون خانجانزاده و مدرسه ی ویژه در راه اندازی بخش طراحی قلم فارسی و آموزش هنر جویان علاقه مند از نشر کارنامه و محمد زهرائی نیز به عنوان اولین موسسه نشر سفارش دهنده ‏ی طراحی قلم فارسی به یک طراح گرافیک قدردانی کردند.
اولین قلم طراحی شده دامون خانجانزاده"قلم فارسی ویژه" در3 پایه حروف و "تایپ فیس کارنامه" دومین مجموعه کار ایشان است که در 10 پایه حروف به طور اختصاصی برای نشر کارنامه طراحی شده است.