کارگاه طراحی پوستر «کیکوفارکاس» در مدرسه ويژه
کیکو فارکاس، طراح نامدار برزیلی که به دعوت «بنیاد ممیز» به ایران سفر کرده بود، علاوه بر برپایی نمایشگاه و ایراد سخنرانی، کارگاه عملی یک روزه ی طراحی پوستر را نیز با هنرجویان مدرسه ی ويژه برگزار کرد.
موضوع این کارگاه، طراحی یک پوستر از خود یا کشور یا شهر خود توسط هنرجویان بود.
کیکو فارکاس پس از توضیح موضوع کار در قالب یک «دستور کار»، از هنرجویان خواست تا ابتدا سعی کنند به مفهوم شاخص و اصلی موضوع (concept) دست یافته و پس از آن با ایده پردازی و خلاقیت به بیان تصویری کانسپت خود بپردازند. کیکو فارکاس، مرحله سوم کار را اتودهای متنوع و اجرای حرفه ای در بیان تصویری کانسپت مشخص کرد.
این کارگاه از ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 22 آبان در مدرسه ی ويژه آغاز شد و در ساعت 17 همان روز به پایان رسید.
در پایان کیکوفارکاس 3 جلد از کتاب های خود را به 3 تن از دانشجویان اهدا کرده و اعلام کرد تا 10 روز دیگر منتظر دریافت فایل نهایی آثار خواهد بود تا پس از برگزاری یک کارگاه عملی با دانشجویان برزیلی (با همین موضوع) نمایشگاهی را در دانشگاه سائوپولو برزیل و سپس در مدرسه ويژه در ایران برگزار نماید.